บีคอน วีซี และ ฟูเชีย วีซี ร่วมลงทุนในกองทุนภายใต้ “แพนเทอรา แคปิทัล” กองทุนที่มุ่งเน้นลงทุนในบล็อกเชน

STAY UPDATE