'ฉั่วฮะเส็ง' จากน้ำพริกเผากระป๋องสู่หลอดบีบ

การปรับตัวเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่

STAY UPDATE