เมื่อ Cookie กระทบต่อ “ความไว้ใจ” (Trust) แล้วแบรนด์ควรทำอย่างไรต่อไป

STAY UPDATE