ภาคธุรกิจร่วมกันหารือ เพื่อเดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมแบบดิจิทัลในประเทศไทยด้วย 5G

STAY UPDATE