เรือบรรทุกสินค้า Ever Given เกยตื้น

ขวางคลองสุเอซมูลค่าความเสียหายวันละ 2.8 แสนล้านบาท

STAY UPDATE