บอร์ดการค้าสหรัฐฯ ฟ้อง Facebook

ข้อหาผูกขาดโซเชียลมีเดีย ร้องศาลสั่งแยก Instagram และ Whatsapp

STAY UPDATE