การ์ทเนอร์คาดมูลค่าตลาดไอทีปี 65 โตเกินกว่า 4 ล้านล้านดอลล่าร์ ส่วนไทยเพิ่มขึ้น 8.7 แสนล้านบาท

STAY UPDATE