ยอดขายสมาร์ทโฟนทั่วโลกลดลง 5.7%

แบรนด์ Xiaomi แซง Apple ขึ้นอันดับ 3

STAY UPDATE