โป๊ปฟรานซิสอนุญาติบาทหลวงให้อวยพรคู่รักLGBTQ

เพื่อความเท่าเทียมและพระเจ้ารักทุกคนเท่ากัน

STAY UPDATE