แกร็บ แต่งตั้ง 'วรฉัตร' แทน 'อเลฮานโดร'

ขึ้นนั่งตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ แกร็บ ประเทศไทย

STAY UPDATE