คนไทยเลี้ยงสัตว์แทนลูก ยอมจ่ายค่าดูแลทูนหัว 1-2 หมื่น/ตัว/ปี

STAY UPDATE