เมื่อ Data ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ถ้าไม่ทำคือเสียโอกาส

รู้จักเรื่องดาต้าให้เข้าใจง่ายๆ แบบ Alchemist

STAY UPDATE