สัมภาษณ์ กระทิง-เรืองโรจน์ พูนผล กับการนั่งตำแหน่งประธาน KBTG ใน 1 ปีครึ่ง

STAY UPDATE