"ทำงานกับพาร์ทเนอร์ให้มากขึ้น-ไม่ทิ้งความสัมพันธ์ในองค์กร" วิสัยทัศน์ของ MD ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย

STAY UPDATE