ญี่ปุ่นเปิดตัวธนบัตรใหม่ เริ่มปี2024

ใช้เทคโนโลยีโฮโลแกรม 3D ครั้งแรกของโลก

STAY UPDATE