'ไก่ทอง ออริจินัล' แจง ไม่เกี่ยวข้องกับ 'ลูกไก่ทอง'

หลังชื่อคล้ายกันลูกค้าสับสน

STAY UPDATE