เคเอฟซี ปรับตัววิกฤติโควิด-19

เปิดบริการ “ส่งอาหารแบบไร้สัมผัส”

STAY UPDATE