ครม.เห็นชอบ "ร่างพรบ.คู่ชีวิต"

แต่งงานได้ไม่จำกัดเพศ

STAY UPDATE