“ตั้งราคาให้ถูก เพื่อเพิ่มยอดขาย”

กลยุทธ์เพิ่ม Basket Size ที่ใช้กี่ครั้งก็ได้ผล

STAY UPDATE