ครม.ไฟเขียวขึ้นค่าแรงขั้นต่ำมีผล 1 ต.ค.

สูงสุด 356 บาท ต่ำสุด 328 บาทต่อวัน

STAY UPDATE