"มันนิกซ์” ปิดดีลระดมทุนใหญ่กว่า 700 ล้านบาท

เดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำเรื่องเงินให้สังคมไทย

STAY UPDATE