อินโฟเฟด ร่วมกับ อว. มอบทุนการศึกษารวม 1 ล้านบาท

ให้ทีมชนะการแข่งขัน UEC University eSports Championship 2020 

STAY UPDATE