แค่มีใจและลงมือทำ "กาละแมร์" ปั้นแบรนด์พาวเวอร์ช็อตสำเร็จเพียง 1 ปีครึ่ง

STAY UPDATE