กลุ่มเอสซีบี เอกซ์” ร่วมลงทุนในธนาคาร Jasa Jakarta (BJJ)

มูลค่า 50 ล้านเหรียญสหรัฐ มุ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีการเงินระดับภูมิภาค

STAY UPDATE