คุยกับ SEAC กับแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และความรู้ที่มีวันหมดอายุ

พร้อมหลักสูตรออนไลน์ที่ช่วยเสริมทักษะให้พร้อมเสมอตอบสนองช่วง Work from Home

STAY UPDATE