บทสัมภาษณ์ สุทธิเกียรติ จันทรชัยโรจน์ แห่ง SHIPPOP

อยากทำสตาร์ทอัพให้ไม่ล่มต้องรีบ 'ทำกำไรให้ไ้ด้'

STAY UPDATE