ไปรษณีย์เยอรมันนี เปิดตัวคริปโตแสตมป์

โดยใช้เทคโนโลยีAIและบล็อกเชน

STAY UPDATE