สตาร์ทอัพไทยยังไปได้ดีหรือไม่ เมื่อแนวทางเร่งสมรรถภาพต้องใช้ “แหล่งเงินทุน” เป็นหลัก

STAY UPDATE