มูลค่า Tesla แซงหน้า Toyota

กลายเป็นบริษัทรถยนต์ที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลก

STAY UPDATE