รู้จัก THEOS-2 ดาวเทียมสำรวจโลกรายละเอียดสูง ดวงแรกของไทย ที่จะไปอวกาศ 7 ตุลานี้

STAY UPDATE