“ทรู คอร์ปอเรชั่น” สู่โทรคมนาคม-เทคโนโลยี ผสานศักยภาพรวมเป็นหนึ่ง

รวมพลังดีแทค-ทรู สู่ 7 กลยุทธ์หลักครอบคลุมทุกมิติ

STAY UPDATE