ทรู 5G คว้ารางวัลในหมวด 5G Availability

ยืนยันการใช้งานจากเวทีระดับโลก จาก Opensignal ตอกย้ำภาพผู้นำในตลาด 5G

STAY UPDATE