บอร์ด Twitter อนุมัติข้อตกลง เตรียมบังคับขายหุ้น

มูลค่า 4.4 หมื่นล้านดอลลาร์ให้กับ Elon Musk

STAY UPDATE