สหรัฐฯ ประกาศถอนตัวจาก WHO อย่างเป็นทางการ

เหตุล้มเหลวในการรับมือโควิด-19

STAY UPDATE