เงินบาทอ่อนค่าทะลุ 38 บาทต่อดอลลาร์

ครั้งแรกในรอบ 16 ปี

STAY UPDATE