เงินบาทอ่อนค่าทะลุแนวต้าน 37 บาทต่อดอลลาร์

หลังต่างชาติกังวลปัญหาเศรษฐกิจ

STAY UPDATE