1 ดอลลาร์เท่ากับ 37.21 บาท

อ่อนสุดในรอบ 16 ปี หลัง FED ขึ้นดอกเบี้ยครั้งที่ 3 ของปี

STAY UPDATE