มาร์ก ซักเคอร์เบิร์กเบื่อแล้ว Meta ทำฟาร์มเลี้ยงวัวดีกว่า

ตั้งเป้าเนื้อที่อร่อยที่สุดในโลก

STAY UPDATE