'ดิสนีย์' เลื่อนฉาย "Mulan-Star Wars-Avatar 2"

เนื่องจากกังวลเรื่องรายได้

STAY UPDATE