'ทวีตแรกของโลก' ถูกประมูลเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล

ในราคา 2.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

STAY UPDATE