'โจ ไบเดน' ชนะการเลือกตั้ง ขึ้นเป็นประธานาธิบดีคนที่ 46 ของสหรัฐฯ

STAY UPDATE