นีลเส็นปรับเครื่องมือวัดเรตติ้งใหม่ หลังยอดวัดผลการรับชมส่งผลต่อโฆษณาของวงการทีวี

STAY UPDATE