ทวิตเตอร์ยุติการทดลอง Quote Tweets คืนปุ่มแบบเดิมให้กับผู้ใช้งานทั่วโลก

STAY UPDATE