40% ของบริษัทในญี่ปุ่นจ้างผู้สูงอายุทำงาน

เมื่ออายุ 70 ไม่ใช่วัยเกษียณอีกต่อไป

STAY UPDATE