"ร้านอาหาร(ไม่ได้)ตามสั่ง" ถึงจะเสิร์ฟอาหารผิดบ่อย

แต่มีความสุข ทั้งลูกค้าและพนักงาน

STAY UPDATE