เพราะเด็กเกิดน้อย บริษัทในญี่ปุ่นเลิกผลิตผ้าอ้อมเด็ก

เปลี่ยนเป็นผ้าอ้อมผู้ใหญ่แทน

STAY UPDATE