สมาคมการตลาดฯ ร่วมกับภาคีการศึกษาทั่วประเทศ จัดงานออนไลน์ครั้งยิ่งใหญ่

มุ่งพัฒนานักการตลาดในทุกภูมิภาคสู้โควิด-19

STAY UPDATE