สองบริษัท Adtech รวมกิจการ!

Taboola เข้าซื้อ Outbrain ด้วยเงิน 850 ล้านเหรียญสหรัฐ หวังสู้ในตลาดโฆษณากับ Google-Facebook

STAY UPDATE