เปิดเหตุผลทำไมธปท. ต้องสั่งแบงค์

"งดจ่ายเงินปันผล" และ "งดซื้อหุ้นคืน"

STAY UPDATE