เฟซบุ๊กเปิดตัวแท็บ 'Facebook News'

ให้ผู้ใช้งานได้ติดตามข่าวโดยเฉพาะ

STAY UPDATE